Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Protus teamutbildningar ordnas på distans i maj – anmälningen öppnas snart!

Detta meddelande innehåller viktig information gällande teamutbildningarna i maj. På grund av coronapandemin ordnas all teamutbildning denna vår på distans. Uppdaterade informationen om teamutbildningarna hittas på Protus sidor: https://www.protu.fi/tiimikoulutukset2021

I den nya modellen har teamutbildningen, som tidigare ordnats under ett veckoslut som närutbildning, blivit indelad i växelverkande Zoom-utbildningsmoduler på distans OCH självstudievideon samt andra material. Teamet behöver inte delta i utbildningarna tillsammans, utan varje teamare avlägger de enligt sin egen tidtabell.

Varje teamare ska avlägga de gemensamma utbildningsdelarna och därpå finns det utbildningar, material och information för de olika ansvarsrollerna inom teamet.

NÄR?

 • De växelverkande distansutbildningarna ordnas under tidsperioden 3.-30.5. under vardagskvällar och veckoslut.
 • Det ordnas flera av utbildningarna för att möjliggöra allas deltagande. Alla utbildningar bör vara avklarade före slutet av maj.
 • Utbildningarna tilläggs i Protus utbildningskalender under vecka 17 (veckan som börjar den 26.4), senast måndagen den 3.5. Till utbildningarna anmäler man sig på Protus nätsidor och om öppnandet av anmälningarna informeras ännu skilt.


VIKTIGT GÄLLANDE ANSVARSFÖRDELNING:
Vi behöver så snabbt som möjligt få informationen gällande teamets ansvarsfördelning, minst informationen om vilka (vuxenledare) som fungerar som teamets ekonomiansvarig respektive säkerhetsansvarig. Valet bör göras senast den 30.4.

Vi önskar att det från teamet väljs en person för att senast den 30.4 fylla i ansvarsfördelningen till en blankett på Protus nätsidor. Samma person bör sedan uppdatera och komplettera blanketten i fortsättningen också, så att kansliet alltid har aktuell information gällande teamens ansvarspersoner. Blanketten hittas här (på finska): https://www.protu.fi/lomake/tiimin_vastuunjako

TEAMTRÄFFARNAS RESEERSÄTTNINGAR:
Enligt riktlinjerna som är i kraft ersätts teammedlemmarnas resekostnader till en teamträff (anvisningar på finska). Tilläggsstöd tillreds. Vi informerar under vecka 17 alla team om uppdateringar gällande teamträffarnas ersättningspraxis och coronariktlinjer.

Tilläggsinformation: koulutus@protu.fi


TEAMUTBILDNINGARNA I MAJ

Utbildningsmodulerna som varje teammedlem ska gå:

 • TEAM - TRYGGHET: Modulen behandlar bl.a. säkerhets- och maktfrågor samt bastu-, röknings-, och coronariktlinjer. Modulen är nödvändig för alla teammedlemmar. Modulen erbjuds på finska och svenska. (3 h)
 • TEAM - STÖD: Till innehållet hör bl.a. utmanande situationer på lägret, gruppdynamik, planering och arbetsfördelning samt stödpersoner. Modulen är nödvändig för alla teammedlemmar. Modulen erbjuds på finska och svenska. (3 h)
 • TEAM - BLANKETTER: Varje teammedlem ska på egen hand avlägga material i form enkäter via Google Forms där det behandlas centrala anvisningar för teammedlemmar (bastu- och badanvisningar, städanvisningar, riktlinjer gällande rökning, utmanande situationer på lägret - anvisningar, coronariktlinjer). På finska och svenska.
 • Team-blanketterna bör vara avklarade innan deltagandet i TEAM-TRYGGHET eller TEAM-STÖD -distansutbildningarna.


Utbildningar för olika ansvarsrollerna inom teamet

 • TEAM - EKONOMI: Teamets ekonomiansvariga avlägger på egen hand en ekonomiutbildning i form av videomaterial. Innehåller en övningsuppgift. Erbjuds på finska.
 • TEAM - SÄKERHET: Teamets säkerhetsansvariga avlägger en interaktiv säkerhetsutbildning. Erbjuds på finska.
 • TEAM - MEDIA: Åt teamets medieansvariga erbjuds det en två timmars medieinfo av Protus kommunikationskoordinator Simo, där man diskuterar grundläggande om kommunikation med journalister.
 • TEAM - HÅLLPLATSER: Utbildningar olika ansvarposter i teamet avlägger självständigt:
  • kockansvarig
  • kioskansvarig
  • smyckesansvarig
  • lägerbrevsansvarig
  • lägerplatsansvarig
  • lägerpaketsansvarig
  • städningsansvarig
  • medlemsanskaffningsansvarig
  • Seta-ansvarig
  • stödpersonsansvarig
© Prometheus-leirin tuki ry