Ensimmäisen jakson tehtävät

1 a) Näkymätöntä kulutusta

Valitse neljä erilaista tuotetta tai palvelua, joita olet ostanut tai käyttänyt viime aikoina. Ne voivat olla esimerkiksi ruokia, vaatteita, kosmetiikkaa, elektroniikkaa, uimahallissa tai elokuvissa käynti. Kirjoita tuotteet tai palvelut alla olevaan tutkimuslomakkeeseen ja tee myös muistiinpanoja siitä, millaista näkymätöntä kulutusta arvelet niiden taakse kätkeytyvän.

Pohdittuanne näkymätöntä kulutusta ensin itseksenne kokoontukaa luokassa noin 4-6 hengen ryhmiin ja vertailkaa valitsemianne tuotteita tai palveluita ja niiden näkymätöntä kulutusta. Pohtikaa yhdessä tavaroidenne alkuperää ja sitä, mistä tuotteet ovat matkustaneet ennen päätymistään teidän käyttöönne.

1 b) Ekologinen jalanjälki

Ekologisen jalanjälkesi voit laskea laskurilla. Joissakin kysymyksissä voit tarvita opettajan tai vanhempiesi apua. Jos et osaa vastata joihinkin kysymyksiin, voit ohittaa ne tai tehdä valistuneen veikkauksen. Kirjoita lomakkeeseen saamasi jalanjäljen suuruus. Kerro myös, mikä vaikuttaa eniten sinun ekologisen jalanjälkesi suuruuteen.

Tehtävän tehtyänne vertailkaa tuloksia luokassa ja pohtikaa, mistä erot tuloksissa johtuvat. Onko nuorten ja vanhempien välillä eroja ekologisen jalanjäljen suuruudessa?

1 c) Mitä todella tarvitsen

Katso video Mitä ihminen tarvitsee. Tutustu sitten neljän kehitysmaassa asuvan nuoren elämään. Joice on 18-vuotias ja asuu Malawissa. 12-vuotias Gudia ja 9-vuotias Nandini työskentelevät kauluksentekijöinä Intiassa. Fred puolestaan on jalkapalloa pelaava kenialaispoika. Videot ovat peräisin Ylen Hyvä Säätiön Nenäpäivän materiaaleista. Pohdi sitten, mitä ihminen oikeastaan todella tarvitsee. Vastaa alla oleviin kysymyksiin.

  • Mitä minä todella tarvitsen? Mainitse kolme tärkeintä tarvetta. Perustele tarpeesi.
  • Mitä ihmiset maailmanlaajuisesti tarvitsevat? Mainitse kolme tärkeintä tarvetta. Perustele valintasi.
  • Mitä eroja huomaat eri maissa asuvien ihmisten tarpeiden ja haaveiden välillä?
  • Entä onko sinulla, Joylla ja Fredillä yhteisiä tarpeita, haaveita tai toiveita?
  • Vapaaehtoinen pohdintakysymys: Mieti, millaisen kuvan videot antavat elämästä kehitysmaissa. Vastaako kuva todellisuutta? Mitä muita vaihtoehtoisia tarinoita kehitysmaiden nuorista voisi kertoa?

1 d) MIPS (lukio,ammatilliset oppilaitokset)

MIPS-luku suhteuttaa materiaalien kulutuksen tuotteesta saatavaan hyötyyn. MIPS tulee sanoista Material Input per Service Unit. Material Input -luku eli MI-luku kertoo materiaalien kulutuksen kilogrammoissa, ja se saadaan laskemalla yhteen tuotteen oma massa ja sen ekologinen selkäreppu. Service eli S tarkoittaa palvelusuoritetta, eli tuotteen käyttäjälleen tuottamaa "palvelua" tai hyötyä, kuten farkkujen käyttökertoja. Näin voidaan suhteuttaa tuotantoon kuluneet luonnonvarat tuotteesta saatavaan hyötyyn ja mitata tuotteen ekotehokkuutta.

Mene Suomen luonnonsuojeluliiton sivuille ja lue lisää ekologisesta selkärepusta ja MIPS-luvuista. Tutki, löydätkö tehtävään 1a) valitsemiesi tuotteiden MIPS-lukuja. Tutki myös muiden tuotteiden ekotehokkuutta. Pohtikaa lisäksi 4-6 hengen ryhmässä, miten käyttämienne tuotteiden tai palveluiden MIPS-lukua voitaisiin pienentää, eli kuinka luonnonvarojen kulutusta (MI) voi vähentää tai palvelun määrää (S) lisätä. Tähänkin löydätte vinkkejä sivuilta, mutta osaatte varmasti myös itse keksiä lisää ekotehokkaita ratkaisuja!

Vastaa lomakkeella seuraaviin kysymyksiin:

  • Yllättikö jonkun tuotteen MIPS-luvut?
  • Miten käyttämienne tuotteiden MIPS-lukuja voitaisiin pienentää ja ekotehokkuutta lisätä?