Den globala konsumentens forum

Våra vardagliga konsumtionsval inverkar på människors liv på andra sidan jordklotet och på miljön i en aldrig tidigare skådad utsträcking. På Den globala konsumentens forum diskuteras bland annat naturresursernas ändlighet, människors välmående i utvecklingsländer och ansvarsfull konsumtion. Forumet utforskar också olika lösningar till miljöproblem, klimatförändringen och orättvisor i världshandeln. På forumet kan man bekanta sig med olika sätt att konsumera ansvarsfullt och man lär sig att tänka kritiskt på den västerländska konsumtionskulturen, hur mycket makt reklamer har och hurdant ansvar beslutsfattare egentligen har.

Den globala konsumentens forum är ett internetbasedat informations- och uppgiftspaket, som är riktat till högstadie-, gymnasie- och yrkesskoleelever. På svenska finns samma information samlad i en tryckt version som heter Den globala konsumentens lärobok. Den svenskspråkiga läroboken är i första hand riktad till högstadieelever. Den publicerades 2009 och en del av webbadresserna är inte längre i funktion, men innehållet i boken är ändå alltjämt mycket aktuellt.

Elever som fullgör tio av de uppgifter som finns i läroboken får Den globala konsumentens körkort som ett bevis på en mångsidig kunskap av de olika ämnesområden som hänger ihop med global konsumtion. I uppgifterna 3 och 6 kan man välja mellan uppgifterna A, B och C. Körkorten skickas till skolan då de slutförda uppgifterna har skickats till Eetti. Om hela klassen har gjort uppgifterna färdigt samtidigt kan vi skicka Den globala konsumentens körkort åt hela klassen på samma gång.

Man kan använda boken som en självständig helhet eller som en del av geografi, biologi, samhällslära eller något annat passande ämne. Boken är producerad av föreningen Pro etisk handel rf (Eettisen kaupan puolesta ry eller Eetti).

Den globala konsumentens lärobok tar itu med bland annat följande teman ur konsumtionssynvinkel:

  • ekologisk ryggsäck och ekologisk fotavtryck
  • vatten- och kolfotavtryck
  • problem i världshandeln och arbetsförhållanden i utvecklingsländerna
  • återvinning
  • rättvis handel och ansvarsfull konsumtion
  • konsumtionskritik och skapandet av framtiden
  • olika sätt att påverka och aktivt medborgarskap

Ni kan gärna beställa Den globala konsumentens lärobok genom att mejla gka(at)eetti.fi.

 

Projektet har förverkligats med Utrikesministeriets stöd för Informationsprojekt och utveckligsfostran.