Opetusvinkkejä ja lisätietoa

Tältä sivulta löydät lisätietoa ja opetusvinkkejä Globaalin kuluttajan foorumin teemojen käsittelyyn. Muistathan, ettei kaikki tehtäviä ole pakko tehdä vaan jaksojen tehtävissä on valinnan varaa. Valinnan voi tehdä joko opettaja tai oppilas annetuista vaihtoehdoista. Tehtäviä on hyvin eritasoisia ja erilaisia. Toiset toimivat enemminkin alkusysäyksenä keskustelulle, toiset taas vaativat itsenäistä tiedonkeruuta ja toisissa paneudutaan pohtimaan valintoja tai vaikutusmahdollisuuksia omassa arjessa. Tehtävien toteutuksessa kaikenlainen yhteistyö oppilaiden kesken on suositeltavaa.

Jakso 1 Yksi maapallo

Meillä on vain yksi maapallo, jonka rajallisissa luonnonvaroissa lepää koko hyvinvointimme. Globaalin kuluttajan foorumin ensimmäinen jakso käsittelee kuluttamista erityisesti luonnonvarojen ehtymisen näkökulmasta. Jakson materiaaleissa esitellään ekologisen selkärepun ja jalanjäljen käsitteet sekä termi ekologinen velka.

Jakso 2 Kulutuksen jäljet

Luonnonvarojen (yli)kulutus johtaa ympäristöongelmiin. Kuluttaminen ja ympäristöongelmat eivät siis ole toisistaan irrallisia, vaan vahvasti yhteydessä toisiinsa. Toisessa jaksossa pohditaan kuluttamisen jälkiä ilmassa, vesistöissä ja metsissä. Jaksossa käsitellään muun muassa makean veden käyttöä, ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden vähenemistä. Pääpaino on veden ja energian kulutuksen pohtimisessa, ja tehtävissä tutustutaan vesi- ja hiilijalanjäljen käsitteisiin sekä siihen, kuinka omalla kulutuksella voi vaikuttaa luonnonvarojen järkevään käyttöön.

Jakso 3 Ihmiset tavaravuorten takana

Kolmannen jakson teemana ovat kulutustavaroidemme tuottajien työolot kehitysmaissa ja ns. halpatuontimaissa. Erityisesti keskitytään kulutuselektroniikan tuotantoon sekä vaate- ja urheiluvälineteollisuuteen. Jaksossa pohditaan ihmisten työoloja, yritysten ja kuluttajan vastuuta ja mahdollisuuksia vaikuttaa.

Jakso 4 Hylätyt esineet

Neljännen jakson viesti on, että kaikesta kulutuksesta jää jälki ja etenkin jätettä. Jaksossa tutustutaan etenkin hankaliin jätteisiin, kuten elektroniikkaromuun sekä valtaisaan muovijätteen määrään, jonka tuotamme. Lisäksi materiaaleissa perehdytään jätteiden globaaliin kiertokulkuun. Neljännen jakson avainkäsitteitä ovat tuotteiden elinkaari, kierrätys sekä suunniteltu vanhentuminen.

Jakso 5 Ostaako...?

Viidennen jakson tavoitteena on osoittaa, että jokainen voi tehdä ostoksiaan vastuullisesti ja sitä kautta vaikuttaa ympäristön ja ihmisten hyvinvointiin. Valintojen tekeminen ja vastuullinen kuluttaminen ei kuitenkaan ole aina helppoa ja ristiriidatonta. Jakson tarkoituksena on antaa eväitä tehdä tietoisia ja harkittuja kulutuspäätöksiä, joiden kautta voisi edistää sekä ympäristön että ihmisten hyvinvointia.

Jakso 6 ...Vai eikö ostaa?

Kuudes jakso siirtää näkökulman kulutuksen vaikutuksista sen pohtimiseen, miksi me oikeastaan kulutamme ja kuka meitä käskee kuluttamaan. Jakson tarkoituksena on antaa valmiuksia arvioida kriittisesti nykyistä kulutukseen ja jatkuvaan kasvuun perustuvan elämäntavan kestävyyttä.

Jakso 7 Monta tapaa vaikuttaa

Seitsemännessä jaksossa nuoret pääsevät itse tekemään! Tarkoituksena on antaa ajatuksia siitä, miten ja missä nuoret voivat itse toimia ja vaikuttaa asioiden muuttamiseksi. Jaksossa halutaan kannustaa oppilaita aktiiviseen kansalaisuuteen sekä korostetaan yhdessä tekemisen ja osallistumisen hauskuutta!