Opettajalle

Mikä Globaalin kuluttajan foorumi?

Globaalin kuluttajan foorumi on verkkopohjainen tieto- ja tehtäväpaketti, joka on suunnattu yläkoulu-, lukio- ja ammattikouluikäisille. Foorumin tarkoituksena on osoittaa yhteyksiä arkipäivän kulutuksen ja globaalien kehityskysymysten välillä. Foorumi on luotu osana Eettisen kaupan puolesta ry:n vuosina 2012-2013 toteuttamaa kehityskasvatushanketta. Hanke on jatkoa vuosina 2009-2010 toteutetulle Globaalin kuluttajan ajokortti -hankkeelle, jossa oppilaille ja opettajille tuotettiin painettu oppimismateriaali, joka seuraavassa hankkeessa siirrettiin verkkoon. Samalla tehtävävalikoima on laajentunut ja materiaalit sekä tehtävät ovat entistäkin helpommin oppilaiden ja opettajien saatavilla. Myös painettuja oppikirjoja on yhä saatavilla (yläkouluversio, suomeksi) Eetin toimistolta.

Globaalin kuluttajan foorumilla tarkastellaan kuluttamisen vaikutuksia ympäristöön sekä ihmisiin ja nostetaan esiin maailmantalouden ongelmakysymyksiä. Lisäksi foorumi tutustuttaa laajasti vastuullisen kuluttamisen tapoihin ja antaa eväitä pohtia kriittisesti länsimaista kulutuskulttuuria, mainonnan valtaa ja päätöksentekijöiden sekä yritysten vastuuta. Foorumi myös innostaa nuoria toimimaan epäkohtien poistamiseksi - ryhtymään itse tulevaisuuden tekijöiksi!

Globaalin kuluttajan foorumin materiaalit ja tehtävät tukevat sekä peruskoulun että lukion opetuksen arvopohjaa, jonka mukaan oppilaita ohjataan vastuullisuuden, osallistuvuuden ja kestävän kehityksen edistämiseen sekä rohkaistaan aktiiviseen kansalaisuuteen. Globaalin kuluttajan foorumilla käsitellään konkreettisesti useita yläkoulun ja lukion oppiaineiden tavoitteita ja sisältöalueita. Foorumia voi käyttää täydentämään oppikirjoista saatavaa tietoa ja sen avulla voi käsitellä aiheita, jotka saavat vähemmän huomiota kurssisuunnitelmissa. Globaalin kuluttajan foorumin teemojen yhteydestä eri oppiaineisiin kerrotaan lisää täällä.

Foorumi koostuu seitsemästä jaksosta, joissa kussakin paneudutaan maailmankauppaan, kulutukseen ja vaikutusmahdollisuuksiin hiukan eri näkökulmasta. Jokaiseen jaksoon kuuluu taustamateriaali sekä valikoima tehtäviä. Lähtökohtana tehtävissä ovat nuorten omat kysymykset ja ajatukset, joita esittävät foorumilla esiintyvät nuoret, Alex, Iida, Nea ja Saku. Kaverusten keskustelujen tarkoituksena on johdattaa oppilaat lukujen eri teemoihin ja toimia virikkeenä myös luokassa tapahtuvalle keskustelulle. Olemme koonneet opettajan tueksi lisätietoa ja opetusvinkkejä foorumin käyttöön opetuksessa jokaiseen jaksoon liittyen.

Käytännön ohjeita Globaalin kuluttajan foorumin käyttöön löydät täältä. Foorumista ja tehtävistä voi kysyä myös sähköpostitse gka@eetti.fi.

 

 

Eettisen kaupan puolesta ry on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Edistämme reilua ja oikeudenmukaista maailmankauppaa, kestäviä tuotantotapoja ja vastuullista kuluttamista. Globaalin kuluttajan ajokortti -hanketta tuki ulkoministeriö, ja hankkeen yhteistyökumppaneina olivat Finnwatch, Luonto-Liitto, Reilun kaupan edistämisyhdistys ja Suomen nuorisovaltuustojen liitto sekä Koulutuskeskus Tavastia, Pyhäselän koulu ja Tikkurilan lukio.