Jakso 7 Monta tapaa vaikuttaa

Seitsemännessä jaksossa nuoret pääsevät itse tekemään! Jakson tarkoituksena on antaa ajatuksia siitä, miten ja missä oppilaat voivat itse toimia ja vaikuttaa asioiden muuttamiseksi. Luvussa annetaan vinkkejä erilaisista toimintatavoista ja tietoa yhdistyksistä, jotka vaikuttavat eri tavoin muun muassa ympäristönsuojelun tai vastuullisen kuluttamisen edistämiseksi. Olemme halunneet esitellä nimenomaan kansalaisjärjestöjä ja erilaisia kansalaisyhteiskunnan toimintaryhmiä, koska koulun oppikirjat eivät välttämättä esittele järjestöjä vaikuttamismuotona kovin laajasti. Osa järjestöistä on nuorisojärjestöjä, joiden toiminnassa nuorten osallistumisella on keskeinen rooli.

Jakson tärkein viesti on, että tulevaisuus on muokattavissa ja siihen voi vaikuttaa monin eri tavoin. Tulevaisuus ei ole jotain, jota voimme vain pelonsekaisesti tai voimattomina odottaa tapahtuvaksi. Aktiivisen kansalaisuuden ja yhdessä tekemisen hauskuutta halutaan myös nostaa esiin. Useissa hyvinvointitutukimuksissa on todettu, että ihmiset, jotka ovat aktiivisia ja pyrkivät vaikuttamaan ovat yleensä tyytyväisempi elämäänsä.

Jakson tehtävät toteuttavat sekä yläkoulun että lukion osallistuvaa ja aktiivista kansalaisuutta edistävän aihekokonaisuuden tavoitteita. Tehtävät sopivat niin äidinkielen, kuvaamataidon kuin yhteiskuntaopin tunneille. Toivottavasti eri aineiden opettajat tekevät myös parhaansa oppilaiden tukemiseksi mikäli nuoret innostuvat toteuttamaan toimintaideoitaan kouluympäristössä!

Tehtävät ja opetusvinkit

Tehtävä 7 a) tutustuttaa oppilaat yrittäjiin, jotka ovat yhdistäneet uravalinnassaan mielenkiinnon kohteensa, osaamisensa ja arvomaailmansa. Tehtävän henkilöt ovat todellisia henkilöitä ja heitä on haastateltu varta vasten Globaalin kuluttajan foorumia ajatellen.

Vinkki

Etenkin lukio- ja ammattioppilaitosten opiskelijoiden kanssa tehtävää voidaan syventää jatkamalla pohdiskelua omien arvojen ja ammattiuran yhdistämisestä. Tehtävän voi tehdä keskusteluna luokassa tai esseenä.Mitä ammatillisia haaveita nuorilla on? Entä mitä arvoja he pitävät tarkeinä ja haluaisivat elämässään toteuttaa. Kuinka ammatin ja arvot voisi yhdistää luontevalla tavalla ja mitä asioita omaa haaveammattia harjoittaessa pitäisi ottaa huomioon?

Tehtävien 7 b) ja 7 c) tarkoituksena on ohjata ja kannustaa oppilaita löytämään oma tapansa vaikuttaa. Vaihtoehtoja kannattaa tutkia ja ideoida yhdessä koko ryhmän kanssa ja huolehtia siitä, että erilaiset tavat tulevat mainituiksi. On tärkeää tehdä selväksi, että kaikki vaikuttamisen tavat ovat arvokkaita ja että erilaisille ihmisille sopivat erilaiset toimintatavat. Mielipidekirjoitus on aivan yhtä hyvä kuin mielenosoitus!

Tehtävä 7 d) antaa tulevaisuuden tekemisen nuorten tehtäväksi. Tehtävä on konkretisoitu pohdinnaksi siitä, millaiselta maailma näyttää 15 vuoden kuluttua. Tehtävässä saa mielikuvitus lentää! Vaihtoehtona on kirjoittaa aiheesta aine tai essee tai toteuttaa tehtävä sarjakuvan keinoin tai piirtämällä kuva tulevaisuuden ympäristöstä.

Tehtävän 7 e) suoritus voi jäädä oppilaiden omalle vastuulle ja omalla ajalla toteutettavaksi. Olisi kuitenkin hyvä, jos kokemukset jaettaisiin jossain vaiheessa koko luokan kesken, niin että jokainen voisi jakaa tuntemuksensa omasta vaikuttamistyöstään.

Tehtävä 7 f) on suunnattu lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille ja siinä perehdytään tarkemmin demokratiaan sen olemukseen. Mikä oikeastaan on demokratiaa ja millä tavoin erilaiset kansalaisaktivismin ja kansalaisvaikuttamisen tavat liittyvät demokratiseen yhteiskuntaan. Taustamateriaalina toimii oikea verkon blogimaailmassa käyty debatti kahden erilaisen kansalaistoimijan välillä. Veikko Eranti tai Erkki Perälä eivät kumpikaan ole mielipiteissään enempää oikeassa tai väärässä. Tehtävän tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijat yhteen tapaan vaikuttaa ja keskustella eli blogikeskustelut sekä toisaalta haastaa heidät mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun demokratiasta.

Lähteet ja lisätietoa.