Jakso 6 ...Vai eikö ostaa?

Kuudes jakso siirtää näkökulman kulutuksen vaikutuksista sen pohtimiseen, miksi me oikeastaan kulutamme ja kuka meitä käskee kuluttamaan. Jakson tarkoituksena on antaa valmiuksia arvioida kriittisesti nykyistä kulutukseen ja jatkuvaan kasvuun perustuvan elämäntavan kestävyyttä. Jaksossa tutustutaan myös käsitteeseen degrowth.

Luvun teemat liittyvät kulutuskulttuurin ja mainonnan kriittisen tarkastelun kautta erityisesti mediakasvatuksen teemoihin. Kuvataiteen ja äidinkielen tunnit ovat luonteva paikka toteuttaa tehtäviä. Yhteiskuntaopin tunneille sopii erityisesti hyvinvoinnin mittaamiseen liittyvät tehtävät. Myös historian, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmien sisällöistä löytyy jaksossa käsiteltäviä aiheita sivuavia teemoja.

Tehtävät ja opetusvinkit

Tehtävät 6 a) ja 6 e) ovat toisilleen vaihtoehtoiset tehtävät. Jälkimmäinen on suunnattu erityisesti lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille. Tehtävissä paneudutaan siihen, mikä oikeastaan on hyvinvointia ja kuinka sitä mitataan. Lisäksi opetellaan kriittisesti arvioimaan erilaisten mittareiden uskottavuutta. Kuinka paljon hyvinvointimme perustuu materialle ja mikä osa onnellisuudestamme rakentuu aineettomien arvojen varaan, on kysymys, jota oppilaat pääsevät itse pohtimaan.

Tehtävissä 6 b) ja 6 c) sukelletaan mainosten maailmaan pohtimaan, millä keinoin mainokset vaikuttavat meihin. Tehtävässä 6 c) hyödynnetään Luonto-Liiton Mainoskupla -kilpailua ja Voima -lehden vastamainoksia. Tehtävän alustamiseksi sopii hyvin tehtävä 6 b), jos tehtävää 6 b) ei tehdä, kannattaa katsoa yhdessä joitakin mainoksia ja pohtia niiden viestiä ja tarkoitusta sekä niiden herättämiä tunteita. Vastamainosten ideaan kannattaa myös tutustua etukäteen Mainoskuplan ja Voiman sivuilta. Osa vastamainoksista voi olla vaikeasti ymmärrettäviä tai herättää provosoivina kielteisiäkin tunteita. Keskustelussa voidaan käsitellä sitä, mikä oppilaiden mielestä on hyvä vastamainos ja mikä ehkä ylilyönti. Oppilaille on helpointa aloittaa vastamainoksen suunnittelu olemassa olevista mainoksista, niin että lähdetään muokkaaman esimerkiksi lehdistä leikattuja mainoksia. Oppilaita voi pyytää etukäteen tuomaan kotoa lehtiä ja mainoksia. Lukioikäiset voivat ehkä lähteä suunnittelemaan vastamainosta myös irrallaan valmiista mainoksista pohtimalla, mitä ilmiötä tai ajankohtaista aihetta itse haluaisivat kritisoida ja miten aiheen voisi kääntää mainonnan kielelle.

Vinkki

Vastamainoksista saa hienon näyttelyn luokkahuoneen tai koulun seinälle. Näin myös muut koulun oppilaat ja opettajat pääsevät pohtimaan kulutusta ja mainosten maailmaa hauskalla ja ajatuksia herättävällä tavalla.

Tehtävät 6 d) ja 6 f) haastavat oppilaat ajattelemaan tietoisesti omaa kulutustaan. Monesti kulutamme puolihuolimattomasti erilaisia arkisia hyödykkeitä. Tehtävien tarkoitus on saada oppilaat tietoisiksi valinnoistaan, jotka vaikuttavat kulutukseen. Etenkin vanhempien oppilaiden kohdalla myös huomiot omasta rahankäytöstä, ja siitä mihin ne rahat oikein katoavat on kiinnostavaa.

Lähteet ja lisätietoa.