Jakso 5 Ostaako...?

Viidennen jakson tavoitteena on osoittaa, että jokainen voi tehdä ostoksiaan vastuullisesti ja sitä kautta vaikuttaa ympäristön ja ihmisten hyvinvointiin. Toinen luvun pääviesteistä on, että valintojen tekeminen ja maailman muuttaminen ei ole aina helppoa ja ristiriidatonta. Jaksossa esitellään kehitysmaiden ihmisten elämän ja toimeentulon parantamiseen tähtäävä Maailmankauppa sekä myöhemmin syntynyt Reilun kaupan merkkijärjestelmä, joka on Suomessakin jo tunnettu ja laajalle levinnyt. Lisäksi pyritään hahmottamaan, millaisia päätöksiä ja kompromisseja kuluttajan on tehtävä, jos hän pyrkii huomioimaan sekä ympäristöystävällisyyden että ihmisten hyvinvoinnin. Jakson tarkoituksena on antaa eväitä tehdä tietoisia ja harkittuja kulutuspäätöksiä.

Jakson teemat yhdistyvät maantiedon, historian ja yhteiskuntaopin sekä uskonnon ja elämänkatsomustiedon sisältöihin. Vastuullisen kuluttamisen teemaan on hyvä suhtautua avoimesti ja tutkivasti eikä ottaa paineita, vaikka aihe olisi opettajalle itselleenkin uusi. Teemaan liittyen on vain vähän oikeita ja vääriä vastauksia, kyse on enemminkin pohdinnasta ja tietoisten valintojen tekemisestä. Jakson tehtävät on pyritty tekemään hyvin käytännönläheisiksi ja siten, että ne linkittyvät luontevasti nuorten omaan arkeen.

Tehtävät ja opetusvinkit

Tehtävä 5 a) on peli, joka tutustuttaa oppilaat erilaisiin merkkeihin ja sertifikaatteihin, joita tavallisista tuotteista löytyy. On tärkeää tietää ainakin suunnilleen, mitä mikäkin sertifikaatti kätkee taakseen. Mukana on muun muassa helposti sekaisin menevä Luomu ja Reilun kaupan merkki. Tavallisin luulo on, että Reilun kaupan merkki takaa myös tuotteen luomuuden, mutta näin ei ole, vaikka Reilun kaupan tuotteista monet ovatkin luomua.

Vinkki

Ennakkotehtävänä Reilun kaupan teeman käsittelylle voi oppilaita pyytää käymään tavallisessa ruokakaupassa etsimässä Reilun kaupan merkillä varustettuja tuotteita. Löydettyjä tuotteita vertailemalla selviää myös se, että Reilun kaupan merkki ei ole minkään yksittäisen firman tuotemerkki vaan nimenomaan sertifiointimerkki, joka kertoo tuotteen täyttävän tietyt kriteerit. Reilun kaupan merkillä varustettuja tuotteita löytyy monen eri yrityksen valikoimista ja kaikista kaupparyhmistä. Urheiluvälinefirmoista esimerkiksi sekä Hummelilla että Umbrolla on Reilun kaupan merkillä sertifioituja jalkapalloja.

Tehtävän 5 b) lähdemateriaali, Reilun kaupan virtuaalinen oppimisympäristö, on tehty varta vasten Globaalin kuluttajan ajokortti -hanketta varten. Ajatuksena on ollut valita nettipeliin tuotteet, joita nuoret mahdollisesti itsekin käyttävät ja joista on mahdollista löytää Reilun kaupan merkillä sertifioitu vaihtoehto tai Maailmankauppojen suoraan tuottajilta ostama tuote, jonka tekijät tiedetään. Vastuullisten vaihtoehtojen esittelyn ohella nettimateriaalissa päästään tutustumaan siihen, mistä tutut tuotteet ylipäänsä tulevat ja millaisia vaiheita niiden viljelyyn tai valmistamiseen liittyy. Tehtävän 5 c) kartan avulla oppilaat voivat tutustua Reilun kaupan tuotteiden tarjontaan lähellä kotiaan tai kouluaan.

Vinkki

Reilun kaupan esitemateriaaleja voi tilata Reilun kaupan edistämisyhdistykseltä www.reilukauppa.fi -sivujen kautta. Reilun kaupan edistämisyhdistyksen nettisivuilta löytyy useita Reilun kaupan viljelijöiden tarinoita, joita voi käyttää aiheen elävöittämisessä tai esimerkiksi aamunavausten materiaalina.

Tehtävä 5 d) on tarkoitettu toimimaan yhteenvetona viidennen ja kaikkien edeltävien jaksojen teemoista. Tehtävän voi kuitenkin tehdä, vaikkei olisi käynyt läpi kaikkia edeltäviä jaksoja. Tehtävässä oppilaat pääsevät pohtimaan omia kulutusvalintojaan ja pääsevät hyödyntämään oppimaansa arvioidessaan oman kulutuksensa vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Tärkeää on myös pohtia vastuullisten kulutusvalintojen tekemisen helppoutta tai vaikeutta omalla kohdalla. Kuten alussa todettiin vastuullinen kuluttaminen on täynnä ristiriitoja ja hankalia valintoja. Näiden edessä ei kannata lannistua, mutta niitä on syytä pohtia.

Tehtävä 5 e) on suunnattu lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille. Englanninkielinen Story of Stuff -video on myös jokaiselle opettajalle suositeltava katsottava, sillä se on tiivis ja hauska yhteenveto siitä, miten maailmantalous toimii. Videon katsomisessa voi tehdä yhteistyötä koulun englanninopettajan kanssa, joka osaa myös arvioida, minkä ikäisille oppilaille video kannattaa kielitaidon puolesta esittää ja kuinka varmistetaan, että kaikki ymmärtävät siitä olennaisen sisällön.

Lähteet ja lisätietoa.