Virheviesti

Sinulla ei ole oikeuksia tarkastella tätä lomaketta.

7 f) Uusi demokratia (lukio, ammatilliset oppilaitokset)

Demokratia tarkoittaa sananmukaisesti kansan valtaa. Demokratiassa kansalaisilla on oikeus poliittisen vallan käyttöön, oikeus vaikuttaa yhteisiin asioihin. Suomessa kansanvalta tarkoittaa muun muassa edustuksellista demokratiaa: kansalaiset valitsevat vaaleissa keskuudestaan edustajat päättämään asioista. Myös kansalaisvaikuttaminen monin eri tavoin, esimerkiksi kansalaisjärjestöjen kautta on tärkeä osa toimivaa demokratiaa. Demokratian käsite on moninainen ja siksi ihmiset ovat joskus myös erimieltä siitä, mikä on "oikeaa" demokratiaa ja miten kaikki kansalaiset voivat tasa-arvoisesti ja yhtälailla vaikuttaa yhteisiin asioihin. Usein puhutaan myös siitä, onko meillä kansalaisilla todellisuudessa vaikutusvaltaa ja kuinka paljon, vai päättävätkö poliitikot ja suuret yhtiöt asioistamme liiaksi.

Tee ensin Demokratiatietäjä-visa. Lue sitten Veikko Erannin kirjoitus ''Kuinka demokraattista on osallistuminen?''  Sosiologia-nettilehdestä ja Keskisuomalaisen artikkeli kansalaistottelemattomuudesta. Katso myös Uusi demokratia -video.  Lisää taustatietoa demokratiasta ja vaikuttamismahdollisuuksista saat myös demokratia.fi sivustolta.

Tee oma kirjoituksesi aiheesta. Kuinka suhtaudut omaan vaikutusvaltaasi? Onko meillä tavallisilla kansalaisilla mahdollisuuksia rakentaa oikeudenmukaista maailmaa vai onko parempi heittäytyä välinpitämättömäksi? Millaisilla keinoilla sinä ajattelet, että maailmaan tai omaa lähiympäristöön voi vaikuttaa?