Virheviesti

Sinulla ei ole oikeuksia tarkastella tätä lomaketta.

6 e) Mittaa hyvinvointia (lukio, ammatilliset oppilaitokset)

Lue artikkeli, jossa asiantuntijat kertovat hyvinvoinnin mittaamisesta. Lue lisäksi, mitä Bhutanin valtiossa ajatellaan onnellisuudesta. Mitä bhutanilaiset arvostavat ja mitä he pitävät hyvinvoinnin takeena? Voit myös tutkailla tehtävän 6 a) linkkejä saadaksesi lisää tietoa.

Pohtikaa 4-6 hengen ryhmissä, mikä tekee teidät tyytyväisiksi ja onnellisiksi. Mitä perustarpeita kaikilla on, jotka pitää saada tyydytetyksi? Millä te mittaisitte hyvinvointia? Keksikää vähintään 7 kriteeriä eli asiaa, mitä teidän mielestänne pitäisi mitata, kun tutkitaan ihmisten hyvinvointia ja onnellisuutta.

Voitte myös testata omaa hyvinvoinninmittarianne luokassa. Millaisia tuloksia saatte? Ovatko kaikki luokassa yhtämieltä siitä mitä asioita pitäisi mitata?