Virheviesti

Sinulla ei ole oikeuksia tarkastella tätä lomaketta.

7 c) Oma tapa vaikuttaa

Hae inspiraatiota vaatealan työntekijöiden haastatteluista ja jakson 7 materiaalissa listattujen järjestöjen verkkosivuilta. Keksi oma kampanja tai liikeidea.

 

Voitte tehdä tehtävän myös 3-4 hengen ryhmässä näin: Kukin perehtyy siihen osaan materiaalia (haastatteluja ja nettisivuja), joka on hänen mielestään kiinnostavin, ja miettii kolme ideaa, jota haluaisi itse toteuttaa. Kyse voi olla vaatealasta, jos olet siitä kiinnostunut, tai jostain muusta asiasta, johon haluat vaikuttaa. Kukin kertoo ideansa niin, että muut eivät vielä kommentoi niitä. Ideakierroksen jälkeen äänestetään: mikä ideoista oli kiinnostavin? Mikä toteuttamiskelpoisin? Mikä puolestaan hauskin? Tässä tehtävässä esitettyä ideaa ei tarvitse oikeasti toteuttaa -jollei halua! Perustaisitteko oman vaatemerkin tai muun ekoyrityksen? Kehittäisittekö oman sertifikaatin ekologisille kännyköille tai keksisittekö jäteöljyllä käyvän ruohonleikkurin?

 

Kirjaa oma tai ryhmässä kehittämänne toimintasuunnitelma lomakkeelle.

  • Miksi idea olisi tärkeä toteuttaa?
  • Ketä ja mitä materiaaleja toteuttamiseen tarvittaisiin?
  • Millä tavalla idea hyödyttäisi ympäristöä tai ihmisiä?