Virheviesti

Sinulla ei ole oikeuksia tarkastella tätä lomaketta.

5 c) Omat kulutusvalinnat puntarissa

Olet jo ehtinyt edellissä jaksoissa tutustua kulutuksen ympäristövaikutuksiin sekä tavaravuorten takana olevien työntekijöiden tarinoihin. Valitkaa nyt 4-6 hengen ryhmässä 3-4 tavaraa, joka teillä on yllänne tai mukananne. Tuotteet voivat olla vaate, puhelin, penaali, laukku tai ihan mikä vain arkinen tavara. Tutkikaa löydättekö tuotteista tietoa valmistus- tai alkuperämaasta. Pohtikaa sitten kunkin tuotteen kohdalla seuraavia kysymyksiä:

  • Kuka tuotteen on mahdollisesti valmistanut ja missä olosuhteissa?
  • Onko samasta tuotteesta olemassa eettisempää vaihtoehtoa?
  • Miten välttämättömiä tuotteet teille ovat: missä olosuhteissa olisit valmis luopumaan siitä?
  • Miten voitte vaikuttaa siihen, että vastaavat tuotteet valmistettaisiin jatkossa eettisissä olosuhteissa ihmisten ja ympäristön kannalta?

Vastaa lomakkeelle tiedot ja arvelunne omista tai ryhmässä valituista tuotteista.