Virheviesti

Sinulla ei ole oikeuksia tarkastella tätä lomaketta.

4 e) Suunniteltu vanheneminen (lukio, ammatilliset oppilaitokset)

Tutustu käsitteeseen planned obsolescence eli suunniteltu vanheneminen. Lue esimerkiksi Nyt-liitteen juttu Buy Me Once -verkkokaupasta tai tutustu Hehkulamppuhuijaus-dokumenttiin.

Vaihtoehto 1) Kirjoita aiheesta mielipidekirjoitus, kolumni tai pakina. Voit keskittyä kirjoituksessasi johonkin tiettyyn tuotteeseen, kuten vaatteisiin tai kännyköihin, tai pohtia tuotteiden käyttöikää laajemmin. Voit lähettää kirjoituksesi paikalliseen sanomalehteen tai esimerkiksi koulun oppilaskunnan lehteen.

Vaihtoehto 2) Keksi bisnesidea suunniteltuun vanhenemiseen kyllästyneille kuluttajille. Kuvaile, mikä on toiminta-ajatuksesi (lyhyt kuvaus liiketoiminnan perusideasta) sekä liikeideasi: miten aiot menestyä (millaisia ovat tuotteesi ja niiden markkinat, miten organisoit toiminnan).