Virheviesti

Sinulla ei ole oikeuksia tarkastella tätä lomaketta.

3 d) Yritysten vastuulla? (lukio, ammatilliset oppilaitokset)

Useiden länsimaisten elektroniikkayhtiöiden tuotot toiminnasta ovat suuret. Esimerkiksi Apple on viime vuosina ilmoittanut huimista voitoistaan. Elektroniikan valmistukseen käytettävien raaka-aineiden hankkiminen aiheuttaa kuitenkin ympäristöongelmia ja on usein vaarallista kaivoksilla työskenteleville ihmisille. Lisäksi itse tuotteet valmistetaan hyvin halvalla köyhissä Etelän maissa. Parhaimmillaan globaali yritystoiminta tuo kehitysmaihin osaamista, työpaikkoja ja hyvinvointia. Pahimmillaan piittaamaton yritystoiminta taas tuhoaa ympäristöä, polkee työntekijöiden oikeuksia, kiertää veroja ja ruokkii korruptiota.

Onko oikein, että länsimaiset yritykset tekevät voittoa köyhien maiden ympäristön ja ihmisten kustannuksella? Tai toisaalta, onko länsimaisten yhtiöiden velvollisuus pitää huolta ympäristöstä ja työntekijöistä kehitysmaissa, jos muutkaan eivät tunnu niin tekevän?

Nykyään puhutaan yritysten yhteiskuntavastuusta tai yritysvastuusta. Tällä tarkoitetaan yritysten vastuuta huolehtia toimintansa aiheuttamista ympäristövaikutuksista ja tuotteen valmistukseen osallistuvien ihmisten oikeudenmukaisesta kohtelusta. Tutustu elektroniikkavalmistajien vastuullisuuskysymyksiin  selaamalla Luonto-Liiton Eettistä elektroniikkaa -esitettä. Tarkista myös ympäristöjärjestö Greenpeacen taulukosta, mikä elektroniikkayritys saa parhaat pisteet ympäristöystävällisyydestä. Kuka pärjää parhaiten, Microsoft, HP vai Dell? Mitä sait selville siitä, millaisiin asioihin kiinnitetään huomiota, kun mitataan yritysten vastuullisuutta? Pohdi, mitä itse ajattelet yritysten vastuusta ja siitä, mitä kaikkea yritysten tulisi sinun mielestäsi ottaa toiminnassaan huomioon.

 

Jos aihe kiinnostaa sinua, lue lisää yritysvastuusta Maailmantalous.fi -sivuston artikkelista.