Virheviesti

Sinulla ei ole oikeuksia tarkastella tätä lomaketta.

1 d) MIPS (lukio,ammatilliset oppilaitokset)

MIPS-luku suhteuttaa materiaalien kulutuksen tuotteesta saatavaan hyötyyn. MIPS tulee sanoista Material Input per Service Unit. Material Input -luku eli MI-luku kertoo materiaalien kulutuksen kilogrammoissa, ja se saadaan laskemalla yhteen tuotteen oma massa ja sen ekologinen selkäreppu. Service eli S tarkoittaa palvelusuoritetta, eli tuotteen käyttäjälleen tuottamaa "palvelua" tai hyötyä, kuten farkkujen käyttökertoja. Näin voidaan suhteuttaa tuotantoon kuluneet luonnonvarat tuotteesta saatavaan hyötyyn ja mitata tuotteen ekotehokkuutta.

Mene Suomen luonnonsuojeluliiton sivuille ja lue lisää ekologisesta selkärepusta ja MIPS-luvuista. Tutki, löydätkö tehtävään 1a) valitsemiesi tuotteiden MIPS-lukuja. Tutki myös muiden tuotteiden ekotehokkuutta. Pohtikaa lisäksi 4-6 hengen ryhmässä, miten käyttämienne tuotteiden tai palveluiden MIPS-lukua voitaisiin pienentää, eli kuinka luonnonvarojen kulutusta (MI) voi vähentää tai palvelun määrää (S) lisätä. Tähänkin löydätte vinkkejä sivuilta, mutta osaatte varmasti myös itse keksiä lisää ekotehokkaita ratkaisuja!

Vastaa lomakkeella seuraaviin kysymyksiin:

  • Yllättikö jonkun tuotteen MIPS-luvut?
  • Miten käyttämienne tuotteiden MIPS-lukuja voitaisiin pienentää ja ekotehokkuutta lisätä?