Virheviesti

Sinulla ei ole oikeuksia tarkastella tätä lomaketta.

1 c) Mitä todella tarvitsen

Katso video Mitä ihminen tarvitsee. Tutustu sitten neljän kehitysmaassa asuvan nuoren elämään. Joice on 18-vuotias ja asuu Malawissa. 12-vuotias Gudia ja 9-vuotias Nandini työskentelevät kauluksentekijöinä Intiassa. Fred puolestaan on jalkapalloa pelaava kenialaispoika. Videot ovat peräisin Ylen Hyvä Säätiön Nenäpäivän materiaaleista. Pohdi sitten, mitä ihminen oikeastaan todella tarvitsee. Vastaa alla oleviin kysymyksiin.

  • Mitä minä todella tarvitsen? Mainitse kolme tärkeintä tarvetta. Perustele tarpeesi.
  • Mitä ihmiset maailmanlaajuisesti tarvitsevat? Mainitse kolme tärkeintä tarvetta. Perustele valintasi.
  • Mitä eroja huomaat eri maissa asuvien ihmisten tarpeiden ja haaveiden välillä?
  • Entä onko sinulla, Joylla ja Fredillä yhteisiä tarpeita, haaveita tai toiveita?
  • Vapaaehtoinen pohdintakysymys: Mieti, millaisen kuvan videot antavat elämästä kehitysmaissa. Vastaako kuva todellisuutta? Mitä muita vaihtoehtoisia tarinoita kehitysmaiden nuorista voisi kertoa?