Virheviesti

Sinulla ei ole oikeuksia tarkastella tätä lomaketta.

3 a) Eettistä elektroniikkaa?

Lue artikkeli ''Luurin etiikka'' ja vastaa kysymyksiin. Voit saada vinkkejä Luonto-Liiton oppaasta.