Virheviesti

Sinulla ei ole oikeuksia tarkastella tätä lomaketta.

2 c) Laske jälkesi

Selvitä, kuinka paljon suomalaiset kuluttavat keskimäärin vettä vuorokaudessa ja mitkä asiat kuluttavat piilovettä eniten. Listaa myös mihin itse olet kuluttanut vettä päivän aikana.  Laske sitten hiilijalanjälkitestillä oma hiilijalanjälkesi.

Kirjoita tulokset alla olevaan lomakkeeseen. Vastaa myös lomakkeen kysymykseen siitä, onko testin tulos mielestäsi luotettava. Huomasitko, mikä omalla kohdallasi vaikutti eniten saamaasi tulokseen? Keksitkö jonkin tavan, millä voisit pienentää hiilijalanjälkeäsi?