Virheviesti

Sinulla ei ole oikeuksia tarkastella tätä lomaketta.

1 a) Näkymätöntä kulutusta

Valitse neljä erilaista tuotetta tai palvelua, joita olet ostanut tai käyttänyt viime aikoina. Ne voivat olla esimerkiksi ruokia, vaatteita, kosmetiikkaa, elektroniikkaa, uimahallissa tai elokuvissa käynti. Kirjoita tuotteet tai palvelut alla olevaan tutkimuslomakkeeseen ja tee myös muistiinpanoja siitä, millaista näkymätöntä kulutusta arvelet niiden taakse kätkeytyvän.

Pohdittuanne näkymätöntä kulutusta ensin itseksenne kokoontukaa luokassa noin 4-6 hengen ryhmiin ja vertailkaa valitsemianne tuotteita tai palveluita ja niiden näkymätöntä kulutusta. Pohtikaa yhdessä tavaroidenne alkuperää ja sitä, mistä tuotteet ovat matkustaneet ennen päätymistään teidän käyttöönne.