Lähteet ja lisätietoa

Tällä sivulla on listattu Globaalin kuluttajan foorumin materiaaleja ja tehtäviä luodessa käytettyjä tietolähteitä. Lähteet on jaoteltu teemoittain, jotta niiden avulla pääsisi helposti lisätiedon äärelle.

Luonnonvarat ja kulutus

Ilmastonmuutos

Ympäristöongelmat

Globaali maailmantalous ja tuotannon epäkohdat

Vastuullinen kuluttaminen

Kierrätys

 

Luonnonvarat ja kulutus

Kirjoja ja julkaisuja

 • Mikä ihmeen degrowth? Johdatus kasvukritiikin uuteen aaltoon. Antti Ajala. Kalevi Sorsa säätiön julkaisuja 4/2011.
 • Ekologinen velka. Mitä se on ja miten se kertyy. Uusi Tuuli ry. 2009.
 • Kohti kestäviä valintoja. Kansallisesti ja globaalisti kestävä Suomi. Valtioneuvoston julkaisusarja 5/2006.
 • Living Planet Report 2008. WWF.
 • Living Planet Report 2012. WWF.
 • Living Planet Report 2016. WWF.
 • Maailman tila 2004. Teemana kulutus. Worldwatch Institute.
 • Maailman tila 2012. Kohti kestävää hyvinvointia. Worldwatch Institute.
 • Raha ja onni. Kari Nars. 2006.
 • Suomalaisten hyvinvointi 2008. Pasi Moisia, Sakari Karvonen, Jussi Simpura, Matti Heikkilä (toim.).Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2008.

Internet -lähteitä

Ilmastonmuutos

Kirjoja ja julkaisuja

 • Ilmastonmuutos. Nyt. Pasi Toiviainen. 2007.
 • Ei kehitystä ilman ilmastoa. Kepa ry. 2009.

Internet -lähteitä

Ympäristöongelmat

Kirjoja ja julkaisuja

 • Elävä planeetta: Ratkaisuja maailman ympäristöongelmiin. Helena Telkänranta. 2006.
 • Kaikesta jää jälki: puheenvuoroja ympäristöä säästävistä valinnoista. Toim. Anja Portin. 2008.
 • Waste without borders in the EU? European Environment Agency. Report 1/2009.

Internet -lähteitä

Globaali maailmantalous ja tuotannon epäkohdat

Kirjoja ja julkaisuja

 • YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2012. YK:n kehitysohjelma.
 • Connecting Components, Dividing Communities; Tin production for consumer electronics in the DR Congo and Indonesia. FinnWatch. 2007.
 • Silenced to Deliver; Mobile Phone manufacturing in China and the Philippines.SwedWatch and SOMO. 2008.
 • Toxic Tech: Not in Our Backyard. Greenpeace. 2008.
 • Phony Equality – Labour standards of mobile phone manufacturers in India. Finnwatch. 2012.
 • Yritysten yhteiskuntavastuu. Eettisyyttä, bisnestä vai sinipesua? Maippi Tapanainen. Finnwatch. 2010.
 • Yritysvastuuta vai vastuuttomia yrityksia? Kepa ry. 2012.
 • EEA Singnals 2011: Globalisation, environment and you. European Environment Agency.
 • Vaatteita Etelästä. Alan yritysten sosiaalinen- ja ympäristövastuu. Finnwatchin raportti 3/2006.

Internet -lähteitä

Vastuullinen kuluttaminen

Kirjoja ja julkaisuja

 • Eettistä elektroniikkaa. Luonto-Liitto. 2009.
 • Kuluttajavaikuttamisen rajat. Elisa Lipponen (toim.). Kalevi Sorsa säätiön julkaisuja 5/2011.
 • Olimme kuluttajia: neljä tarinaa vuodesta 2023. Roope Mokka ja Aleksi Neuvonen. 2009.
 • Pysäytä ilmastonmuutos: suomalaisen arjen valintoja. Katja Antila.
 • Sarasvatin hiekkaa. Risto Isomäki. 2005.

Internet -lähteitä

Kierrätys

Kirjoja ja julkaisuja

 • Kaukainen kaatopaikka, E-jätteen matka Suomesta kehitysmaihin. Eettisen kaupan puolesta ry. 2013.  

Internet -lähteitä

 • Jätelaitosyhdistyksen kierrätyssivusto: www. kierrätys.info
 • Richard Fieldhouse, KännykkäRahaksi Oy. Puhelinhaastattelu 27.3.2012. Haastattelijana Anna Ylä-Anttila.
 • Digitodayn uutinen Nokian puhelinten kierrätystä koskevasta tutkimuksesta 8.7.2008