Kuinka käyttää foorumia

Kirjautuminen käyttäjäksi

 • Oppilaiden, opettajien ja itsenäisesti tehtäviä suorittavien on kirjauduttava käyttäjäksi Globaalin kuluttajan foorumille voidakseen tallentaa ja palauttaa tehtäviä verkkolomakkeiden kautta. Ilman kirjautumista voi kuitenkin tutustua materiaaleihin sekä tehtävänantoihin.
 • Käyttäjä voi palauttaa kunkin tehtävän verkkolomaketta käyttäen vain kerran.
 • Käyttäjien tietoja ei käytetä muuhun kuin Globaalin kuluttajan foorumin käyttöön ja käyttäjien tehtäväsuoritusten tallentamiseen. Hankkeen päätyttyä käyttäjien tiedot hävitetään.
 • Foorumia voi käyttää ryhmänä tai itsenäisesti.
 • Opettajan kirjautuessa foorumin käyttäjäksi hän pyytää itselleen Opettaja -roolia, jonka sivuston ylläpitäjä hyväksyy. Näin varmistetaan, että opettaja on todellinen henkilö sekä varmistetaan, että hän voi nähdä vain omien oppilaidensa tehtäväsuoritukset.
 • Opettaja voi käyttää foorumia helposti oppilasryhmän tai ryhmien kanssa ja päästä tarkastelemaan oppilaidensa tehtäväsuorituksia sivustolla. Tätä varten opettajan on kirjauduttava foorumin käyttäjäksi, jonka jälkeen hän voi kutsua verkkosivujen kautta haluamansa oppilaat foorumin käyttäjiksi. (Oma käyttäjätilini >> Kutsut >> Uusi kutsu)
 • Oppilaat ilmoittavat kirjautuessaan koulunsa sekä ryhmänsä (esim. Tuppuraisen koulu 9A), jolloin heistä muodostuu ryhmä. Huom! Opettajan ja oppilaiden on laitettava samat koulu- ja luokkatiedot, jolloin heidät tunnistetaan saman ryhmän jäseniksi.
 • Opettaja pääsee tarkastelemaan oman oppilasryhmänsä tai ryhmiensä edistymistä Suoritukset -välilehdellä. Opettaja voi käyttää foorumia sopiviksi katsomiltaan osin ja hyödyntää sähköistä tehtävien palautusjärjestelmää opetuksessaan, vaikka ei oppilasryhmänsä kanssa suorittaisi Globaalin kuluttajan foorumin tehtäväkokonaisuutta.
 • Jos kokonainen oppilasryhmä suorittaa Globaalin kuluttajan ajokortit, lähetämme kaikkien kortit yhtenä lähetyksenä opettajalle.
 • Vaikka Globaalin kuluttajan foorumi on pääasiassa suunnattu yläkoulun, lukion ja ammatillisten oppilaitosten käyttöön, sitä voivat toki käyttää myös aikuisopiskelijat tai kuka tahansa aiheesta kiinnostunut tietolähteenä ja ajatusten herättelijänä.

Tehtävien tekeminen, tallentaminen ja palauttaminen

 • Globaalin kuluttajan foorumi sisältää seitsemän jaksoa. Jaksot ovat suunniteltu siten, että ne muodostavat kokonaisuuden, mutta niitä voidaan käsitellä myös eri järjestyksessä kuin foorumilla on esitetty.
 • Materiaalit ja tehtävät ovat pääosin samat sekä yläkoulun että toisen asteen oppilaitosten oppilaille. Kussakin jaksossa on joitakin hiukan vaativampia tehtäviä, jotka on suunnattu lukioille. Kirjautumisvaiheessa oppilas ilmoittaa olevansa joko yläkoulu- tai lukioikäinen, jolloin hän voi tehdä vain itselleen tarkoitetut tehtävät.
 • Kirjautuneen käyttäjän omat tehtäväsuoritukset tallentuvat foorumille ja omaa edistymistä voi seurata sivujen vasemman laidan "Suoritetut jaksot" -laatikosta. Tehtäviä ei myöskään tarvitse tehdä kerralla valmiiksi, vaan oman tehtävävastauksen voi tallentaa keskeneräisenä.
 • Kun käyttäjä on suorittanut tarvittavan määrän tehtäviä, yhteensä siis vähintään seitsemän, Eetti ry lähettää hänelle Globaalin kuluttajan ajokortin.
 • Tehtäviä ei arvioida numeerisesti eikä niistä anneta arvosanoja eli kyseessä ei ole ”koe” perinteisessä mielessä. Kaikenlainen lähdemateriaalin käyttö ja yhteistyö kavereiden ja perheenjäsenten kanssa on sallittua tehtävien teossa.
 • Oppilaat voivat myös itsenäisesti suorittaa Globaalin kuluttajan foorumin tehtävät. Globaalin kuluttajan foorumilla on kaikki materiaalit ja ohjeet tehtävien tekemiseen, joten oppilas ei välttämättä tarvitse opettajan ohjausta tehtävien tekemisessä. Mikäli koulussa ei ehditä tehdä kaikkia Globaalin kuluttajan foorumin tehtäviä ohjatusti, toivomme opettajien rohkaisevan oppilaita jatkamaan tehtäviä itsenäisesti tai ryhmissä ja auttavan heitä tarvittaessa.
   

Jatkoa teemojen käsittelyyn

Eetti tekee Globaalin kuluttajan foorumin teemoista myös kouluvierailuja eri puolille Suomea. Oppitunneilla voidaan käsitellä Globaalin kuluttajan foorumilta tuttuja teemoja ja syventää osaamista maailmankaupasta ja vastuullisesta kuluttamisesta. Oppitunteja voidaan räätälöidä opettajan toiveiden mukaan. Eetti ry osallistuu miellellään myös erilaisten aiheeseen liittyvien teemapäivien ja työpajojen suunnitteluun ja toteutukseen. Mahdollisuutta kouluvierailijan tilaamiseen voi kysyä osoitteesta gka@eetti.fi.

Foorumista, tehtävistä ja ajokortin suorittamisesta voi myös kysyä sähköpostitse gka@eetti.fi.